Tournament Draw
Semis
Bye  
 
Hipolito ,R  
 
Reyes Nepomuceno,S  
 
Bye  
 
Final
Hipolito ,R  
 
Winner: Hipolito ,R
8,13,10
Ct 2, Sat, 1/12 5:20PM  
Reyes Nepomuceno,S