Tournament Draw
Round 16
Gandhi,Vikrant [Katy,TX]    
 
Bye    
Ali,Labeeb [Plano,TX]    
Ct 3, Fri, 3/23 7:30PM  
Schwartz,Matthew [Washington,DC]    
Sprague,Andrew [Houston,TX]    
 
Bye    
Bye    
 
Ahmad,Hamza [Houston,TX]    
Sadiq,Muhammad [Katy,TX]    
 
10  Bye    
11  Bathija,Rohil P [Houston,TX]    
Ct 1, Thu, 3/22 7:30PM  
12  Monrad,Ernest [Houston,TX]    
13  Moran,Santiago [New York,NY]    
Ct 3, Thu, 3/22 7:30PM  
14  Pathak,Daksha [Houston,TX]    
15  Bye    
 
16  Siddiqi,Atif [Houston,TX]    
Quarters
Gandhi,V  
 
Ct 2, Sat, 3/24 1:00PM  
Schwartz,M  
   
Sprague,A  
 
Ct 2, Sat, 3/24 1:30PM  
Ahmad,H  
   
Sadiq,M  
 
Ct 2, Sat, 3/24 2:30PM  
Bathija,R  
  RE-12-10,9-11,11-6 
Moran,S  
 (6),5,7,3
Ct 2, Sat, 3/24 3:00PM  
Siddiqi,A  
   
Semis
Gandhi,V  
 10,8,(6),10
Ct 2, Sat, 3/24 6:00PM  
Ahmad,H  
  3,6,4 
Sadiq,M  
 8,8,6
Ct 2, Sat, 3/24 6:30PM  
Siddiqi,A  
  1,7,6 
Finals
Ahmad,H  
 (8),9,6,6
Winner: Sadiq,M
5,(6),7,(7),7
Ct 2, Sun, 3/25 1:00PM  
Sadiq,M  
  7,8,6