Tournament Draw
Round 32
Tyla,Mckenzie [Bronx,NY]    
 
Bye    
Anderson,Ajayla [New York,NY]    
Ct 6, Fri, 6/20 5:30PM  
Cabrera,Giselle [Bronx,NY]    
Garcia,Belkis [Philadelphia,PA]    
 
Bye    
Bye    
 
Hurtado,Johanile [New Haven,CT]    
Ramsey,Starnisha [Detroit,MI]    
 
10  Bye    
11  Stewart,Samia [New York,NY]    
Ct 3, Fri, 6/20 9:00PM  
12  Onwenu,Samantha [Detroit,MI]    
13  Mishra,Pratiksha [New Haven,CT]    
Ct 10, Fri, 6/20 9:00PM  
14  Robinson,Kianna [New York,NY]    
15  Bye    
 
16  Turnage,Bethany [New Haven,CT]    
17  Bonilla,Denise [New Haven,CT]    
 
18  Bye    
19  Gill,Nia [New York,NY]    
Ct 11, Fri, 6/20 9:00PM  
20  Lucero,Vanessa [Bronx,NY]    
21  Carter,Malia [Baltimore,MD]    
 
22  Bye    
23  Bye    
 
24  Garcia,Jayda [Bronx,NY]    
25  Teope,Sabrina [Bronx,NY]    
 
26  Bye    
27  Bye    
 
28  Haghighi,Victoria [Bronx,NY]    
29  Paul,Cheyenne [New York,NY]    
Ct 4, Fri, 6/20 9:00PM  
30  Flores,Perla [Bronx,NY]    
31  Bye    
 
32  Taylor,Armani [Detroit,MI]    
Round 16
Tyla,M  
 
Ct 7, Fri, 6/20 7:30PM  
Cabrera,G  
  (7),9,9,10 
Garcia,B  
 
Ct 8, Fri, 6/20 7:30PM  
Hurtado,J  
   
Ramsey,S  
 
Ct 3, Fri, 6/20 9:30PM  
Stewart,S  
  (4),8,2,(8),9 
Mishra,P  
 5,5,4
Ct 10, Fri, 6/20 9:30PM  
Turnage,B  
   
Bonilla,D  
 
Ct 11, Fri, 6/20 9:30PM  
Gill,N  
  0,0,0 
Carter,M  
 
Ct 12, Fri, 6/20 7:30PM  
Garcia,J  
   
Teope,S  
 
Ct 1, Fri, 6/20 8:00PM  
Haghighi,V  
   
Paul,C  
 0,0,0
Ct 4, Fri, 6/20 9:30PM  
Taylor,A  
   
Quarters
Tyla,M  
 3,1,2
Ct 3, Sat, 6/21 11:00AM  
Hurtado,J  
  2,3,9 
Stewart,S  
 (7),(4),10,8,7
Ct 4, Sat, 6/21 11:00AM  
Turnage,B  
  7,7,10 
Bonilla,D  
 0,3,1
Ct 5, Sat, 6/21 11:00AM  
Carter,M  
  2,7,(6),3 
Haghighi,V  
 6,6,9
Ct 6, Sat, 6/21 11:00AM  
Paul,C  
  5,(8),8,12 
Semis
Tyla,M  
 2,2,6
Ct 1, Sun, 6/22 9:00AM  
Turnage,B  
  5,1,9 
Bonilla,D  
 3,6,(9),8
Ct 2, Sun, 6/22 9:00AM  
Haghighi,V  
  (8),(6),7,7,3 
Finals
Tyla,M  
 3,5,6
Winner: Tyla,M
3,7,3
Ct 5, Sun, 6/22 11:00AM  
Bonilla,D  
  9,10,9