Tournament Draw
Quarters
Hollings,Joshua J [Nobleton,ON] / Sachvie,Christopher [New York,NY]    
 
Bye    
Wilkens,Dennett J [Pittsford,NY] / Lopez Hidalgo,Oscar [Rochester,NY]    
 
Bye    
Mustonen,Henrik [Hollola] / Browne,Noah M [New York,NY]    
 
Bye    
Bye    
 
Davies,Ashley G. [Chesterfield,NY] / Riedelsheimer,Christian W [Caledon,ON]    
Semis
Hollings,J / Sachvie,C  
 
Ct BC, Wed, 5/8 4:00PM  
Wilkens,D / Lopez Hidalgo,O  
   
Mustonen,H / Browne,N  
 
Ct BC, Wed, 5/8 5:00PM  
Davies,A / Riedelsheimer,C  
   
Finals
Hollings,J / Sachvie,C  
 7,(13),(10),5,11
Winner: Hollings,J / Sachvie,C
(10),10,11,10
Ct BC, Thu, 5/9 11:00AM  
Davies,A / Riedelsheimer,C  
  5,10,11